Konut Satış Hizmet Yapısı
 
 •  Çağrı Merkezi Yönetimi ( inbound / outbound ), 
 •  Müşteri ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi, 
 •  İhtiyaçlara karşılık gelen farklılaştırıcı özelliklerin doğru iletilmesi, 
 •  Müşteri ihtiyaçlarına uygun ve zamanında bilgilendirme, 
 •  Anket Yönetimi, 
 •  Referans Yönetimi (referansa dayalı satış geliştirme), 
 •  Hedef gruplar oluşturulması ve yeni projelerin duyurulması, 
 •  Satış ekibi aktivitelerinin takibi ve performans ölçümlerinin yapılması, 
 •  Konutların her türlü özellikleri ile tanımlanabilmesi (blok, yön, cephe, kat, büyüklük) 
 •  Satış geliştirme faaliyet sonuçlarının izlenmesi, 
 •  Satış personeline potansiyel müşteri listesi ve görev atanması, sonuçların takibi.

Satış Süreçleri
 
 •  Opsiyon Yönetimi (konut ve müşteri bazında opsiyon takibi), 
 •  Müşteri imkanlarına en uygun, alternatif ödeme planlarının oluşturulması, 
 •  Müşteri özel isteklerinin hızlı bir şekilde fiyatlandırılması, 
 •  Kredili ve peşin satış işlemleri, 
 •  Sözleşmenin ve senetlerin müşterileri bekletmeden otomatik basılması,
 •  Müşteri isteklerinin ve dekorasyon tercihlerinin ilgili birimlere iletilmesi ve takibi, 
 •  Satış için gerekli evrakların takibi, 
 •  Konut ve müşteri bazında devir işlemlerinin takibi, 
 •  Zamana bağlı işlemlerde bölüm ve kişilere, zamanında uyarı gönderilmesi
 
Teslimat Öncesi Hizmet 
 
 •  Müşteri, konut ve sözleşme bilgilerine tek noktadan erişim,
 •  Müşteri istek ve tercihlerinin takibi, üretim birimlerine yönlendirilmesi,
 •  Konut bazında müşteriye özel uygulamaların takibi,
 •  Müşteriden beklenen evraklar ile ilgili takipler,
 •  Gaz/Su/Elektrik tarzı müşteri adına yürütülecek işlemlerin takibi,
 •  Tapu işlemleri takibi,
 •  Müşteri ile her türlü yazışmanın, dokümanın hazırlanması ve takibi.